Skip to content

Algemene voorwaarden

Wenst u te huren per trimester, 6 maand of per jaar, gelieve even contact op te nemen voor een offerte op maat.

Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW.

Mee te brengen bij huur machine:

 • Identiteitskaart
 • Waarborg (vermeld op website). Deze dient steeds cash overhandigd te worden.
 • Algemene gegevens

Slijtage van punten, beitels, boren en zaagbladen worden als supplement aangerekend.

Transport, brandstoffen zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

De prijzen kunnen ten allen tijden gewijzigd worden en zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

Openingsuren:

 • Enkel op afspraak per telefoon.
 • Wanneer de klant zonder afspraak langskomt op de hoofdzetel garanderen we niet dat we u op die moment verder kunnen helpen.

Draaiuren

 • Een dag zijn 8 draaiuren.
 • Een weekend zijn 16 draaiuren.
 • Een week zijn 40 draaiuren.
 • Een maand zijn 160 draaiuren.

Voor sommige machines wordt er een toeslag gerekend per extra draaiuur.

Machines worden steeds in propere staat terug afgeleverd. Reinigingskosten worden indien nodig mee aangerekend.

Bestellen kan enkel via website of mail.

Eventuele klachten betreffende de kwaliteit of andere dienen onmiddellijk aan de verhuurder meegedeeld te worden. Op geen enkel moment kan de huurder een schadevergoeding eisen van de verhuurder.

Alle defecten en reparaties na gebruik zijn ten laste van de huurder.

Antonissen verhuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Ook niet bij lichamelijke letsels of overlijden van de gebruiker van het materiaal of andere personen.

Een weekend is zaterdag en zondag. Machines moeten maandag om 7 uur terug binnen zijn of zondag op afspraak.

Brandstofverbruik. De machines worden met een volle brandstoftank geleverd. Bij einde huur kan je de tank op uw werf aanvullen ofwel wordt de tank door ons gevuld.

 • 2- tact benzine : 2 euro per liter excl. btw.
 • Benzine 98: 2 euro per liter excl. btw.
 • Diesel: 2 euro per liter excl. btw.

Betaling kan enkel via overschrijving of contant.

De bij voorbaat vastgestelde verhuurperiode dient stipt gerespecteerd te worden door de huurder. De verhuurder behoudt zicht het recht op een schadevergoeding van de huurder indien deze het gehuurde materiaal te laat terugbrengt, met andere woorden na de overeengekomen termijn.

De huurder is verantwoordelijk voor het correct en veilig transporteren van het gehuurde materiaal tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De huurder zorgt er dus voor dat zijn/haar transportmiddel wettelijk in orde is om de machine te vervoeren. De verhuurder is niet aansprakelijk.

De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid zowel t.a.v. zichzelf als t.a.v. derden voor alle schade en/of verlies, met inbegrip van diefstal en vandalisme van het gehuurde materiaal. Gevolgschade bij derden door het gebruik van onze machines en toestellen zijn steeds ten laste van de huurder.
Bij schade of defect worden steeds de herstelkosten vermeerderd met 15%; indien het toestel vernieuwd dient te worden, wordt de huidige nieuwprijs vermeerder met 15%.

De huurder erkent door de ondertekening van de bestelbon dat hij/zij akkoord is met de algemene voorwaarden die vermeld staan op de website. Bij deze erkent de huurder dat hij/zij de toestellen in goede staat ontvangen heeft, en vertrouwd te zijn met de juiste gebruikswijze ervan.

Onderverhuring en wangebruik laten de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract te beëindigen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.